Sumbangan Anda

Membawa perubahan dalam kehidupan

Sertai Sukarelawan

Berbakti kepada masyarakat

Libatkan diri

Wujudkan esok yang lebih baik

BERITA TERKINI

Perkembangan terbaru aktiviti-aktiviti HALUAN dalam mendidik & berbakti bersama masyarakat

``Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.``
Ali 'Imran: 104

Kami perlukan anda

HALUAN beroperasi atas usaha kesukarelawanan dan sumbangan dari ahli-ahlinya dan juga masyarakat prihatin. Anda boleh bersama-sama HALUAN menabur bakti kepada masyarakat dengan memberi apa jua bentuk sumbangan & kepakaran.

Warmth for Palestine & Syria

Raised: RM43,236.40 / Goal: RM300,000.00

72 Days Left

Rumah HALUAN Prihatin Donggala

Raised: RM14,100.00 / Goal: RM250,000.00

13 Days Left

Projek Rumah Dar Omana

Raised: RM12,199.00 / Goal: RM100,000.00

13 Days Left

Peduli Lombok

Raised: RM42,059.78 / Goal: RM50,000.00

-18 Days Left

HALUAN berbakti kepada masyarakat dengan bersandarkan kepada komitmen serta jati diri ahli-ahli dan para sukarelawannya.

HALUAN telah di tubuhkan
pada tahun 1988
#

14

CAWANGAN DI MALAYSIA

#

4

LUAR NEGARA

#

5000

AHLI

#

8000

SUKARELAWAN

HALUAN MERUPAKAN SEBUAH
PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN (NGO)

Sebuah NGO yang berteraskan kepada prinsip dan nilai Islam,
mencurahkan bakti kepada setiap lapisan masyarakat yang memerlukan
tanpa batas kepercayaan agama, bangsa, politik, status sosial mahupun geografi.