fbpx

Donation Accounts

Management & Operations Fund

Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Malaysia
1402 3010 0088 13
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

HALUAN
5622 6350 2604
Maybank Islamic Berhad

Emergency & Disaster Relief Fund

Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (HALUAN)
1402 3010 0257 18
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

Tabung Kebajikan Dan Kemanusiaan HALUAN
5622 6350 2611
Maybank Islamic Berhad

Orphan and Poor Children Fund

Tabung Anak Yatim Dan Miskin HALUAN Penyayang
1203 8010 0810 98
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia
8603 2873 10
CIMB Islamic Bank Berhad

Palestine Fund

Tabung Palestin HALUAN
1402 3010 0342 92
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

Tabung Palestin HALUAN
5644 9020 8528
Maybank Islamic Berhad

Women Development Fund

Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (HALUAN)
1202 9010 0539 48
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

Muslim New Reverts Dakwah Fund

Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia
2300 0100 02365
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)