Sertai Sukarelawan

AYUH BERSAMA MENDIDIK & BERBAKTI

HALUAN berbakti kepada masyarakat dengan bersandarkan kepada komitmen serta jatidiri ahli-ahli dan para sukarelawannya. Sukarelawan-sukarelawan itu perlulah ikhlas dalam mengorbankan keselesaan, masa dan wang ringgit serta berkongsi apa jua bentuk tenaga, kepakaran dan pengalaman, tanpa mengharapkan balasan atau penghargaan dari mana-mana pihak.

Individu yang berminat boleh menjadi sukarelawannya. Sebagai seorang sukarelawan yang mewakili HALUAN dalam mana-mana projek kemasyarakatan atau misi bantuan, beliau hendaklah sentiasa :

Visi & Misi

Visi & Misi

Memahami dan memikul sepenuhnya misi dan visi HALUAN;

Akhlak

Akhlak

Mengamal akhlak universal Islam dan mematuhi semua undang-undang setempat, berpegang kepada Kod Etika HALUAN dan mana-mana badan yang berkenaan, dan menghormati adab-adab setempat dan prinsip kemanusiaan sejagat;

Bertanggungjawab

Bertanggungjawab

bertanggungjawab penuh terhadap HALUAN, para penyumbang yang meletakkan amanah dan harapan melalui sumbangan mereka, majikan, rakan sepasukan, dan lebih-lebih lagi mereka yang menerima bantuan atau khidmat;

Keikhlasan

Keikhlasan

Menjalankan aktiviti kesukarelawanan dengan penuh keikhlasan, kasih sayang, profesional, teliti dan peduli;

Kesihatan Diri

Kesihatan Diri

Menjaga kesihatan dan keselamatan diri dan juga stamina fizikal dan mental; dan

Kemahiran Diri

Kemahiran Diri

Mempertingkat kemahiran diri melalui pelbagai kursus dan latihan berkaitan.

HALUAN dalam proses mengemaskini sistem pengurusan sukarelawan. Pendaftaran ditutup buat sebentara waktu. Terima kasih.

Any Queries? Give Us a Call At +60389268892

We are always here to help the needy peoples any where in the world.