fbpx

Umat Islam Harus Kembali

Umat Islam Harus Kembali

Umat Islam Harus Kembali

Umat Islam mesti kembali kepada sumber Islam yang suci lagi bersih iaitu kitab Allah SWT dan Sunnah RasulNya (Dr Yusuf Qaradawi – al Hill al Islami Faridhah Wa Dharurah).

Mujahid Fathi Yakan juga telah menjelaskan dalam kitabnya, Musykilah ad-Da’wah Wa ad-Da’iyah, bahawa kita perlu menimba kefahaman dari al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW serta sirah an-Nabawiyyah.

Juga amat perlu kita merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar semoga kita jelas mengenai konsep yang sebenar mengenai Deen al-Islam. Ini meliputi hukum-hakam, perundangan, akidah, ibadah dan haluan hidup individu, masyarakat dan negara.

Tumpuan yang berat mestilah diberi kepada al-Quran al-Karim yang merupakan cahaya hati dan sistem hidup kita. Penerimaan ayat-ayat al-Quran hendaklah disifatkan seperti kita sedang menerima wahyu (perintah Allah SWT).

Dengan itu, barulah kita merasai bahawa al-Quran itu menghalakan perintahnya kepada kita dalam semua hal. Barulah Al-Quran akan berkesan kepada jiwa dan menghasilkan natijah.

__
Help for Healthworkers (H4H)
https://HelpforHealthworkers.wasap.my