Online Donation

Halakah al-Quran Anak-anak Gaza

Raised: RM4,390.00 / Goal: RM57,600.00

100 Days Left

Anak Yatim Palestin-Syria

Raised: RM22,580.00 / Goal: RM240,000.00

100 Days Left

Pusat Pembangunan Minda Insan Sabah

Raised: RM11,425.00 / Goal: RM350,000.00

100 Days Left

Tajaan Anak Yatim & Miskin

Raised: RM30,810.00 / Goal: RM150,000.00

100 Days Left

Projek Pusat Pendidikan Komuniti Rohingya (RCEC)

Raised: RM28,625.84 / Goal: RM200,000.00

100 Days Left

Projek Pusat Pendidikan Komuniti Syria

Raised: RM155,945.00 / Goal: RM230,000.00

100 Days Left

PayPal Acceptance Mark

HALUAN berbakti kepada masyarakat dengan bersandarkan kepada komitmen serta jati diri ahli-ahli dan para sukarelawannya.