Online Donation

Emergency Aid Sulawesi

Raised: RM219,595.42 / Goal: RM300,000.00

8 Days Left

Projek Rumah Dar Omana

Raised: RM2,111.00 / Goal: RM100,000.00

69 Days Left

Peduli Lombok

Raised: RM41,899.78 / Goal: RM50,000.00

-3 Days Left

Projek Pusat Pendidikan Komuniti Rohingya (RCEC)

Raised: RM5,510.21 / Goal: RM200,000.00

67 Days Left

Infaq Waqaf Asrama HALUAN Penyayang (AHP)

Raised: RM8,630.00 / Goal: RM11,200.00

-12 Days Left

Projek Pusat Pendidikan Komuniti Syria

Raised: RM90,227.05 / Goal: RM230,000.00

67 Days Left

PayPal Acceptance Mark

HALUAN berbakti kepada masyarakat dengan bersandarkan kepada komitmen serta jati diri ahli-ahli dan para sukarelawannya.