fbpx

Muhasabah : Meneruskan Kerja Dakwah dan Tarbiah

Muhasabah : Meneruskan Kerja Dakwah dan Tarbiah

Muhasabah : Meneruskan Kerja Dakwah dan Tarbiah

Dunia pada hari ini telah berubah kepada suatu zaman yang moden dan maju, sejajar dengan peredaran masa. Kemajuan dan pembangunan ini banyak memberikan keselesaan serta kesenangan kepada kehidupan manusia. Namun, perkembangan yang pesat ini jika tidak berlaku mengikut acuan yang sebenarnya, maka ia akan memberikan kesan kemudaratan dan kepincangan kepada manusia segajat.

Jika dianalisa dari segi sejarah, kehidupan masyarakat kini sudah kembali kepada suatu keadaan seperti zaman sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Zaman yang diselubungi kejahilan dan berlakunya krisis ketamadunan. Boleh kita nyatakan di sini, bahawa kehidupan Islam yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW telah kembali dagang dan asing. Ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud:

“Islam telah bermula dalam keadaan dagang dan ia akan kembali dagang, maka berbahagialah mereka yang bersama Islam di waktu ia dagang.” (Hadis Riwayat Muslim)

Marilah kita melihat, memperbetul dan memusabah diri kita dan keadaan masyarakat kita. Bagaimanakah sebenarnya keadaan masyarakat Islam dari pelbagai aspek kehidupan, terutamanya daripada tiga aspek yang akan difokuskan iaitu pendidikan, kemasyarakatan dan politik. Dan bagaimanakah kaedah yang terbaik bagi menyelesaikan permasalahan ummah ini.

Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan perkara asas dalam proses pembangunan ketamadunan manusia. Matlamat dan kaedah sistem pendidikan harus bertitik tolak daripada nilai serta ‘core value’ yang jelas, nyata dan berasas. Dari segi aspek teorinya, pendidikan itu merangkumi seluruh aspek fakulti keinsanan manusia iaitu kerohanian, keintelektualan dan fizikal. Pendidikan yang syumul (menyeluruh) ini menyentuh seluruh kehidupan tanpa wujudnya pemisahan dan kelonggaran terhadap sesuatu aspek.

Namun, timbul permasalahan apabila pencapaian pendidikan seseorang pelajar hanya diukur melalui pencapaian akademik semata-mata sehingga berlakunya pengabaian dalam pendidikan akhlak dan kerohanian. Kesannya, lahirlah generasi yang bijak dari segi keintelektualan tetapi miskin akhlak. Perkara ini pernah disebut oleh seorang ilmuan Islam “Sistem pendidikan hari ini mampu melahirkan golongan yang cerdik pandai, tetapi gagal untuk melahirkan seorang pemuda yang khusyuk dalam solat dan menangis menyesali dosa yang dilakukannya.”

Kemasyarakatan

Jika dilihat dari aspek sosial pula, banyak gejala-gejala yang tidak bermoral kian menular di dalam masyarakat dan keadaan ini semakin meruncing dari semasa ke semasa. Satu fenomena biasa pada hari ini apabila masalah keruntuhan akhlak dan kerosakan generasi muda terpapar di dada akhbar perdana setiap hari seolah-olah tiada tindakan penyelesaian yang dapat dilakukan.

Permasalahan seperti gejala pembuangan bayi, kes jenayah juvana, kes pembulian, kecurian dan sebagainya adalah tanda-tanda kepada kerosakan yang berlaku di dalam masyarakat. Hari ini, kebanyakan kaedah dan usaha menangani permasalahan ini hanya cuba merawat petanda-petanda dan belum lagi ke arah menangani punca utama mengapa permasalahan ini boleh berlaku.

Politik

Dari aspek politik pula, dunia berada di dalam keadaan yang tidak stabil. Krisis demi krisis yang melanda mendedahkan pelbagai penyelewengan di dalam pemerintah negara-negara di seluruh dunia. Suasana sebegini akan merencatkan suasana keamanan dan keharmonian negara. Sebagai contoh, keadaan politik negara-negara Islam seperti Afganistan, Iraq, Palestin, Yaman dan sebagainya mengalami perubahan politik akibat peperangan, pemberontakan dan persengketaan.

Dan lebih memburukan keadaan, banyak kepincangan pemerintahan dan politik berlaku disebabkan keperibadian dan akhlak pemimpin yang rosak. Pemimpin yang tidak berakhlak akan menyebabkan berlaku banyak penyelewengan, pecah amanah dan mengutamakan kepentingan diri sendiri.

Penyelesaian pembangunan ummah

Sebenarnya, penyelesaian utama kepada permasalahan yang berlaku pada hari ini ialah setiap penyelesaian perlu kembali kepada ajaran Islam dan Allah SWT. Sesungguhnya, ajaran Islam adalah ajaran yang akan membawa kerahmatan dan keamanan kepada seluruh alam ini. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran yang bermaksud:

“Tidak diutuskan engkau (Muhammad), kecuali untuk memberi rahmat kepada seluruh alam.” (Surah al-Anbiya’(21) :107)

Transformasi holistik

Rasulullah SAW telah melakukan satu transformasi yang menyeluruh dan dasar utamanya ialah kembali kepada proses pembentukan tauhid dan pembinaan akidah kepada Allah SWT. Akidah Islamiah menjadi tunjang perubahan dan inilah formula utama kejayaan baginda Rasulullah SAW. Oleh yang demikian, melihat semula apa yang telah digariskan oleh Islam dan melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah sesuatu yang perlu diikuti dan dicontohi.

Baginda Rasulullah SAW telah melaksanakan proses tarbiah (pendidikan) dan dakwah (penyeruan) dalam mengislah (memperbaiki) masyarakat jahiliyah pada ketika itu.

Proses pendidikan diri dan pemulihan semula konsep kehidupan telah memberi kesan yang sangat mendalam pada generasi yang dididik oleh Rasulullah SAW. Hakikatnya, mereka telah melalui suatu proses pendidikan yang menghidupkan semula jiwa dan hati mereka sehingga ada yang memberi gambaran seolah-olah seperti menjadi manusia yang baru.

Inilah rahsia kejayaan proses perubahan yang membentuk sekelopok manusia yang terbaik dalam sejarah dunia. Pembentukan jiwa yang berteraskan akidah Islamiah inilah yang akhirnya menentukan sikap dan nilai yang betul di dalam diri para sahabat Rasulullah SAW.

Firman Allah SWT di dalam Al-Quran yang bermaksud:

“Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi.” (Ali Imran (3) : 85)

Para sahabat generasi awal adalah mereka yang dididik untuk melaksanakan Islam di dalam kehidupan. Mereka adalah generasi Al-Quran yang melaksanakan Al-Quran di dalam hidup mereka. Mereka adalah generasi dakwah. Segala permasalahan yang dihadapi oleh mereka akan diselesaikan dengan cara kembali melihat neraca iman dan panduan daripada Al-Quran dan sunnah.

Mereka menjadi generasi terbaik kerana melaksanakan tuntutan ajaran Islam secara komprehesif, menyeluruh dan terlaksana secara nyata dalam kehidupan dengan rela tanpa paksaan. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran yang bermaksud:

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kerana kamu menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari mungkar, dan beriman kepada Allah.” (Ali Imran (3) : 110)

Usaha dakwah yang meluas

Di samping itu juga, Rasulullah SAW dan para sahabat baginda begitu gigih menegakkan din ini serta bersungguh-sungguh berusaha menyebarluaskan dakwah kepada seluruh manusia di serata pelusuk dunia. Dengan keyakinan dan kepercayaan yang mendalam, para sahabat giat merancang strategi, berbincang, melaksanakan perancangan dakwah serta menilai semula gerak kerja mereka bagi memastikan ajaran Islam tersebar ke seluruh dunia. Misi mereka ialah agar seluruh manusia berada dalam naungan kebahagiaan Islam dan hidup secara harmoni di bawah payung pemerintahan Islam. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran yang bermaksud:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.” (Ali Imran (3) : 104)

Bekalan terbaik Menuju Akhirat

Oleh yang demikian, segala kerja-kerja dakwah dan tarbiah harus dilaksanakan dengan berpandukan sumber yang muktabar iaitu Al-Quran dan sunnah. Segala gerak kerja ini harus dirancang, dilaksana, dipantau dan dinilai agar kerja ini benar-benar berjalan secara sistematik dan tersusun.

Para aktivis dakwah akan berterusan melakukan kerja-kerja pembaikan masyarakat dan penyeruan ke arah hidup Islam yang syumul dan menyeluruh. Kerja ini haruslah dilaksanakan secara sukarela, kolektif, proaktif dan dinamik. Kerja-kerja inilah yang diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umat Islam dan ia diteruskan zaman berzaman oleh mereka yang ikhlas dalam memperjuangkan din Allah SWT.

Kerja dakwah adalah bekalan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah SWT pada hari pertemuan denganNya. Inilah warisan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita laksanakan dan seharusnya kita merasai masuliah (tanggungjawab) ini dengan penuh kefahaman, kesedaran dan keyakinan yang mendalam kepada Allah SWT.

Justeru itu, masuliah dakwah dan kerja-kerja tarbiah ini wajib dilaksanakan dengan penuh ketelitian, kesungguhan dan keizzahan dengan bekerjasama dengan semua pihak yang menyokong dan mendokong kerja-kerja ini. Insya-Allah.

Oleh : Dr Abdullah Sudin Abd Rahman
Presiden HALUAN Malaysia