fbpx

Kluster Perkhidmatan

Perkhidmatan HALUAN dikategorikan dalam enam kluster yang saling berkaitan:

Kluster 1 - Pendidikan
Kluster 2 - Dakwah
Kluster 3 - Profesional dan Agensi
Kluster 4 - Kebajikan dan Kemanusiaan
Kluster 5 - Pemuda, Sukan dan Rekreasi
Klusrer 6 - Wanita dan Pembangunan Keluarga

Kluster 1 - Pendidikan
 • Mempromosi program pendidikan kontemporari dan seimbang melalui program pemerkasaan guru.
 • Mengadakan program motivasi dan ceramah kesedaran di sekolah awam.
 • Mengadakan kem pembangunan sahsiah dan kesukarelawanan tahunan untuk lepasan sekolah - Kursus Jatidiri dan Kesukarelawanan (i-JDK).
 • Mengadakan program pemerkasaan komuniti pengajian tinggi melalui Kelab Siswa HALUAN (HALUAN Siswa).
 • Mengadakan persidangan tahunan penyelidikan modal insan (SEMAI).
 • Mengoperasi Kolej Teknologi Darulnaim (KTD) dan Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis (IPTIPs), menawarkan kursus teknikal dan Pengajian Islam.
 • Menyediakan sumber maklumat dan pendidikan alternatif untuk orang ramai.
Kluster 2 - Dakwah
 • Menganjur program pendidikan dan kesedaran untuk masyarakat Islam, bagi mengukuhkan pembangunan ilmu dan rohani serta menangani persoalan kontemporari.
 • Mengadakan seminar intelektual untuk menangani isu-isu kontemporari melalui Nadwah Ulama Ahli Sunnah (NADWAH).
 • Menjalankan program pendidikan dan latihan tentang kepelbagaian agama dan bukan Islam, termasuk kursus perbandingan agama.
 • Educational classes and welfare supports through Reverts & Islam Information Centre (RISE).
 • Menyediakan sokongan kebajikan untuk mualaf dan Orang Asal.
 • Mengadakan program dakwah jalanan.
 • Mendorong aktiviti kesukarelawanan dalam komuniti.
 • Mengurus program pengambilan dan latihan sukarelawan.
Kluster 3 - Profesional dan Agensi
 • Mewujudkan dan mengukuhkan kerjasama strategik dengan kementerian dan agensi kerajaan, syarikat awam dan swasta, NGO dan saluran media yang membawa kepentingan bersama.
 • Meneroka geran dan peluang atau kemudahan pembiayaan.
 • Memupuk kesedaran di kalangan ahli HALUAN untuk menceburi bidang profesional yang strategik.
 • Memupuk pakar dalam pelbagai bidang profesional.
 • Mempromosi kepakaran dalam kalangan ahli HALUAN dan mengukuhkan kerjasama strategik dengan institusi berkaitan.
 • Meneroka peluang perniagaan untuk menjana dana yang menyokong misi HALUAN.
 • Memupuk semangat keusahawanan dari kalangan ahli HALUAN.
 • Membimbing usahawan muda untuk mempertingkatkan usaha niaga mereka.
 • Mengurus program pengambilan dan latihan sukarelawan.
Kluster 4 - Kebajikan dan Kemanusiaan
 • Menjalankan misi bantuan tempatan dan antarabangsa, dengan tumpuan utama dalam sektor pendidikan bagi usaha pemulihan jangka sederhana dan panjang.
 • Memberi sokongan kebajikan dalam kejadian bencana alam dan krisis kemanusiaan.
 • Menjalankan projek bantuan di kem pelarian Palestin dan Wilayah Palestin Terjajah.
 • Menjalin kerjasama pintar dengan badan antarabangsa, agensi kerajaan, sektor swasta dan NGO untuk kerjakerja bantuan.
 • Mengurus institusi kebajikan untuk anak-anak yatim, masyarakat kurang berkemampuan dan Orang Asal, termasuk Asrama HALUAN Penyayang (AHP) dan Pusat Penjagaan Komuniti Rohingya (RCEC).
 • Mengadakan program tahunan sempena Ramadan dan ibadah korban.
 • Mengadakan program kesedaran dan latihan berkaitan persediaan bencana dan bantuan kecemasan.
 • Meningkatkan kesedaran berterusan orang ramai mengenai isu Palestin.
 • Mengadakan kempen mengumpul dana.
Kluster 5 - Pemuda, Sukan & Rekreasi
 • Mewujudkan kerjasama strategik dengan pertubuhan belia dan agensi kerajaan berkaitan belia.
 • Mendidik dan memperkasa belia untuk menjadi pemimpin masa depan yang bermanfaat kepada masyarakat, melalui kelab belia terancang dan program sosial termasuk Konvensyen Belia Relawan HALUAN (KOBAR) tahunan.
 • Mengadakan aktiviti untuk menggalakkan gaya hidup sihat, sukan dan rekreasi.
 • Mengadakan karnival sukan tahunan untuk ahli, sukarelawan dan keluarga mereka.
Kluster 6 - Wanita & Pembangunan Keluarga
 • Memperkasa peranan wanita dalam kesejahteraan diri dan keluarga.
 • Menggalakkan persekitaran yang sihat untuk pertumbuhan rohani dan pendidikan yang meningkatkan perkembangan anak dan keluarga.
 • Menganjur program kemahiran pengurusan dan organisasi keluarga, termasuk kursus pra-perkahwinan yang diiktiraf oleh badan berwajib.
 • Memupuk wanita dan generasi muda untuk mendidik dan berkhidmat kepada masyarakat melalui aktiviti kesukarelawanan dan dakwah arus perdana.
 • Mengadakan program pendidikan, latihan dan pembangunan untuk kanak-kanak, wanita dan pemerkasaan dan kebajikan keluarga.
 • Menganjurkan konvensyen kebangsaan tahunan untuk wanita.
 • Mengadakan kem motivasi untuk murid sekolah dan remaja.
 • Mempromosikan silibus pendidikan awal berstruktur, merangkumi institusi tadika terancang.