fbpx

Posts Tagged: Seni Dakwah 5

Seni Dakwah 5: Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah kepada golongan intelek

Seni Dakwah 5: Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah kepada golongan intelek

Daripada Ibn Abbas r.a.: Bahawasanya ketika mengutuskan Mu’az bin Jabal r.a. ke Yaman, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang memiliki pengetahuan tentang al-Kitab. Maka hendaklah, yang pertama engkau seru kepada mereka agar beribadah kepada Allah. Apabila mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan kepada mereka solat …