fbpx

Posts Tagged: Mahasiswa

Mahasiswa Perlu Akhlak Mulia Dan Peduli Masyarakat

Mahasiswa Perlu Akhlak Mulia Dan Peduli Masyarakat

KAJANG, 7 Julai 2012 — Mahasiswa perlu mendampingi Islam bagi meningkatkan akhlak mulia dan seterusnya membuang sikap mementingkan diri serta perlu ambil peduli terhadap masyarakat. Usaha ini penting kerana Islam itu sendiri adalah sebuah agama kemasyarakatan. Naib Presiden HALUAN, Profesor Madya Dr. Nik Mutasim Hj Nik Ab Rahman dalam ucapan beliau di Majlis Penutupan Konvokesyen …