fbpx

Posts Tagged: LAP

Wanita Pemangkin Legasi Masa Depan

Wanita Pemangkin Legasi Masa Depan

PUTRAJAYA, 30 Nov 2016 – Wanita berperanan penting bukan saja dalam ekonomi, politik dan sosial demi mencapai pembangunan ekonomi negara malahan perlu memikul tugas dan tanggungjawab bersama lelaki untuk membawa manusia melaksanakan ‘ubudiah hanyasanya kepada Allah SWT. Menurut Presiden HALUAN, Dr. Abdullah Sudin Ab Rahman ketika merasmikan Konvensyen Wanita Kebangsaan 2016, peranan ini penting demi …