fbpx

Posts Tagged: Istilah Asas Dalam Al-quran

02) Empat Istilah Asas Dalam Al-Quran

02) Empat Istilah Asas Dalam Al-Quran

Ilah (اله), Rabb ( رب ), ‘Ibadah ( عبادة ) dan Din ( د ين) adalah empat istilah asas bagi keseluruhan pengajaran di dalam al-Quran. Al-Quran berulangkali menekankan bahawa Allah Subhanahuwata’ala sahaja yang Maha Berkuasa, Dialah Rabb dan Dialah Ilah, Tiada Ilah melainkan Dia dan Tiada Rabb melainkan Dia. Tidak pernah Dia berkongsi sifat-sifat kekuasaan …