fbpx

Posts Tagged: IPS

Memperkasa Profesion Perguruan Masa Hadapan

Memperkasa Profesion Perguruan Masa Hadapan

BANDAR BARU BANGI, 10 Feb 2014 – Profesion perguruan adalah satu bidang yang sangat penting dalam dunia pendidikan hari ini terutamanya dalam membangunkan generasi yang berilmu, berakhlak dan bertamadun tinggi. Bertitik tolak daripada hasrat untuk memperkasakan lagi profesion ini, Biro Pendidikan telah menganjurkan satu kursus untuk guru-guru baru Institusi Pendidikan Swasta (IPS) di bawah kelolaan …