fbpx

Kesungguhan Dalam Beramal

Kesungguhan Dalam Beramal

Kesungguhan Dalam Beramal

Apa yang dikehendaki oleh Islam daripada penganutnya ialah membentuk umat yang soleh untuk menjadi Khalifah dan memakmurkan muka bumi, agar dengan itu ia menjadi umat yang terpelihara identitinya dan memuliakan diri ke merju jaya.

Itu tidak akan dapat dicapai kecuali dengan memiliki sikap positif dan bersungguh-sungguh.

Ia hendaklah bermula dengan dirinya, kemudian berpindah posisi daripada kedudukan pengkritik kepada kedudukan penyumbang yang menggerakkan agenda dan mengepalai urusan dengan penuh keyakinan diri dan kepergantungan kepada Allah tanpa mengendahkan segala halangan atau terpengaruh dengan desakan orang awam.

Makna kesungguhan
Kesungguhan (jiddiyyah) lawan kepada perkataan olok-olok, bermudah-mudah, lemah dan lembap. Ia bermaksud: “melaksanakan tanggungjawab syarak dan dakwah serta-merta, cekal, berterusan dengan menggunakan semaksimum mungkin kebolehan yang ada, tanpa mempedulikan halangan atau mencari alasan untuk tidak melakukannya”.

Sejarah telah diwarnai dan dipenuhi oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh. Bukan oleh orang-orang yang santai, berehat-rehat dan berangan-angan. Dunia diisi dan dimenangkan oleh orang-orang yang merealisasikan cita-cita, harapan dan angan-angan mereka dengan jiddiyah (kesungguhan) dan kekuatan tekad.

Namun kebatilan pun dibela dengan bersungguh-sungguh oleh para pendukungnya, oleh kerana itulah Ali bin Abi Thalib ra. menyatakan: “Al-haq yang tidak diurus dengan baik akan dikalahkan oleh Al-bathil yang diurus dengan baik”.

Ketika Allah menyuruh Nabi Musa as mengikuti petunjuk-Nya, tersirat di dalamnya sebuah pesanan abadi, pelajaran yang mahal dan kesan yang mendalam:

“Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu; maka (Kami berfirman): Berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya, nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasiq”.(QS. Al-A’raaf (7):145)

Jiddiyah ini juga nampak pada diri Nabi Ulul Azmi (yakni Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad yang dianggap memiliki azam terkuat).

Dakwah berkembang di tangan orang-orang yang memiliki kesungguhan dan semangat juang yang tidak pernah pudar. Ajaran yang mereka bawa bertahan melebihi usia mereka. Boleh jadi usia para mujahid pembawa misi dakwah tersebut tidak panjang, tetapi cita-cita, semangat dan ajaran yang mereka bawa tetap hidup sepeninggalan mereka. Apa ertinya usia panjang namun tanpa isi, sehingga boleh jadi biografi kita kelak hanya berupa 3 baris kata yang dipahatkan di nisan kita : ‘Si Fulan lahir tarikh sekian-sekian, mati tarikh sekian-sekian’.

Syarat-Syarat Jiddiyah (Kesungguhan) Dalam Beramal
Syarat-syarat Jiddiyah dalam beramal memiliki lima syarat:

  1. Al-Istijabah al-Fauriyah (Menyahut dengan segera)
  2. Al-Azmul al Qawiy (Kesungguhan yang kuat)
  3. Al-Mutsabarah (Tabah dan istiqamah)
  4. Taskhirul kulli imkanaat (Mengerahkan seluruh potensi)
  5. Mughalabul ‘adzar (Dapat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi)

Al-Istijabah al-Fauriyah (Menyahut dengan segera)
Pendakwah sejati adalah ketika mendapat tugas dan mendengar perintah dari pihak kepemimpinan atau dari murabbinya akan menyahut dengan cepat tanpa ragu-ragu dan berkomentar, kerana ia memahami bahawa tugas dan perintah yang datang dari kepimpinan adalah untuk segera dilaksanakan, bukan untuk didiskusikan. Kerana ia sama-sama berkongsi wawasan, visi dan misi organisasi.

Demikianlah para sahabat Nabi s.a.w memahami perintah ketika turun ayat yang mengharamkan khamar (Al-Maidah 3: 90) dan perintah kewajiban menutup aurat (An-Nur 24 : 31). Begitu para muslimat sahabiyat mendengar perintah menutup aurat ketika di pasar, mereka langsung menarik kain kudung untuk menutup kepala dan dada mereka tanpa ragu-ragu dan berkomentar.

Al-Azmul Qawiy (Kesungguhan Yang Kuat)
Aktivis dan anggota dakwah harus memiliki semangat dan kesungguhan yang kuat, kerana amanah yang dipikulnya sangat berat. Di antara doa Rasulullah s.a.w ialah:

“Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari ketidakberdayaan dan malas, aku berlindung kepadaMu dari sifat penakut dan kikir, dan aku berlindung dari hutang yang membelenggu dan tertindas oleh orang zalim”

Al-Mutsabarah (Tabah & Istiqamah)
Kerja da’wah adalah kerja besar yang tidak akan berakhir kecuali dengan kematian. Perjalanan dakwah penuh dengan ujian, cubaan, tentangan dan rintangan. Tidak ada yang sanggup menjalaninya kecuali orang-orang yang telah menjadikannya tugas pokok dan utama yang tidak boleh dikalahkan dengan kegiatan apa pun, keberlangsungan dakwah dan keberhasilannya menjadi fokus perhatiannya, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasululllah s.a.w. Baginda tidak pernah lemah semangat dan putus asa, tidak pernah menyerah atau mundur.

Ketika pembesar kafir Quraisy memusuhi dakwah, serta mengancam untuk menghabiskan nyawanya, baginda berkata:
“Demi Allah, sekalipun mereka dapat meletakkan matahari di samping kananku dan bulan di samping kiriku, agar aku meninggalkan dakwahku, nescaya aku tidak akan berhenti berdakwah dan meninggalkannya sehingga Allah memenangkannya atau aku mati di jalannya.”

Para sahabat generasi terbaik yang langsung di bawah asuhan madrasah Rasulullah s.a.w, telah meneruskan misi perjuangan rasul mereka. Mereka berdakwah dengan meninggalkan kampung halaman, tanah air, isteri, anak dan harta benda sehingga panji Islam berkibar di seluruh dunia. Kehidupan mereka adalah jihad yang tidak henti-henti dan pengorbanan yang tanpa batas dalam membela Islam.

Taskhir Kulli Imkanat (Mengerahkan Seluruh Potensi)
Dakwah menuntut para aktivis dakwah mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki berupa pemikiran, harta, waktu, tenaga, jiwa dan raga. Sehingga tidak ada potensi yang dimilikinya kecuali telah diberikan untuk kepentingan dakwah.

Saat ini sebahagian besar aktivis masih belum mengerahkan tenaga yang maksima dalam memperjuangkan dakwah.

Kita baru memberikan sebahagian dari sisa potensi untuk dakwah, sisa baki waktu, sisa fikiran, sisa tenaga dan sisa harta. Sehingga hasilnya pun belum terlihat nyata.

Mughalabatul ‘Adzar (Dapat Mengatasi Segala Permasalahan Yang Dihadapi)
Amanah dakwah hanya dapat dipikul oleh orang-orang yang memilih azimah yang tinggi, bukan orang yang memilih tujuan yang rendah, senang dengan hidup santai dan memiliih istirehat dan hidup tidak mahu susah.

Dakwah hanya dapat dikerjakan oleh orang yang dapat mengatasi uzur (masalah) bukan pandai membuat keuzuran diri, berusaha semampu mungkin untuk terus aktif di medan perjuangan dan memberi sumbangan yang terbaik untuk amal Islam dan dakwah.

Salah satu contoh sahabat yang bernama Amru bin Jamuh, seorang tua renta yang kakinya pincang dan matanya buta. Tatkala mendengar seruan jihad ia langsung menyatakan keinginan bergabung ke dalam barisan para mujahidin, walaupun ketiga orang anaknya melarang bapa mereka untuk ikut serta dalam jihad, dengan alasan mereka sudah mewakili keluarga dan beliau sudah sangat udzur untuk tidak ikut jihad. Tapi apa komentarnya? Amru berkata masalahnya adalah syurga Allah. Apakah kamu wahai anak-anakku dapat memberikan jaminan syurga bagiku?

Hingga akhirnya ia mendapat restu dan doa dari Rasulullah s.a.w: “Ya Allah masukkanlah ia ke dalam syurga dengan kakinya pincang”

Penutup
Akhir kalam, mari kita sirami hati dan jiwa kita dengan beberapa potongan ayat-ayat Alla swt. dengan harapan akan tertingkat jiddiyah kita dalam beramal dan melaksanakan tanggungjawab dakwah dan tarbiyah.

Firman Allah Subhanahuwata’ala bermaksud:
“ Dan bersegeralah kamu semua kepada pengampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah untuk mendapat syurga yang lebarnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa. “
( Surah ali Imran : 133 )

Firman Allah Subhanahuwata’ala bermaksud:
“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap sedia dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.”
(Surah ali-Imran : 200 )

Firman Allah Subhanahuwata’ala bermaksud:
“Apakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga, padahal belum datang kepadamu (cubaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu?. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cubaan) sehingga berkatalah rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya : Bilakah lagi datangnya pertolongan Allah?. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.”
(Surah al-Baqarah : 214)

Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam sentiasa merangsang, menggesa dan mengingatkan sahabatnya supaya bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa iltizam dalam melaksanakan perintahnya.

Sabda Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam (bermaksud):
“Adakah kamu menunggu hingga kekayaan yang terancam atau papa kedana atau sakit yang tidak ada harapan sembuh atau tua yang nyanyuk atau maut yang datang menjenguk atau dajal terkutuk hendak di tunggu atau Hari Qiamat, maka Hari Qiamat adalah ujian yang sangat pahit.”