fbpx
Pendidikan Awal Kanak-Kanak Islam
85 Donors

-334 Days Left

Pendidikan Awal Kanak-Kanak Islam

Raised: RM3,589.00 / Goal: RM3,589.00

Donate Now
Projek ini terbahagi kepada TIGA aktviti utama iaitu pembangunan modul, perlaksanaan latihan dan penajaan asnaf.
Pembangunan modul melibatkan pelbagai aktiviti dan bengkel bagi membangun modul pendidikan awal kanak atau pra-sekolah secara bersepadu.
Manakala latihan akan dijalankan kepada 300 orang guru, pendidik dan pengusaha tadika dalam beberapa siri apabila modul telah disiapkan. Penajaan buku dan pakaian pelajar tadika asnaf akan diberikan kepada 300 orang kanak-kanak yang bakal dikenalpasti.
#Kanak2