fbpx

Akhlak Seorang Da’ie: Sabar dan Saling Memaafkan

Akhlak Seorang Da’ie: Sabar dan Saling Memaafkan

Akhlak Seorang Da’ie: Sabar dan Saling Memaafkan

“ Mereka berkata: ‘Kami benar-benar memandangmu sebagai orang yang tidak berakal dan sesungguhnya kami memandangmu sebagai orang yang berdusta.’ (Al A’raf : 68).

Ayat ini dirakamkan oleh Allah swt dalam Al Quran akan cabaran dan ujian yang dihadapi oleh Nabi Hud as. dalam melaksanakan amanah dakwah baginda. Sikap yang kasar ini tidak serta merta membuatkan Nabi Hud a.s kehilangan kesabaran dalam menjayakan risalah besar baginda. Dengan tenang, baginda menjawab,
“ Hud menjawab: ‘Hai kaumku, aku sama sekali bukan orang yang tidak berakal, melainkan aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhan kepada kalian, dan bagi kalian aku adalah penasihat yang dapat dipercaya” (Al A’raf: 68).

Sikap Nabi Hud as sekaligus menunjukkan kepada kita betapa berbezanya karakter seorang da’iee dengan karakter orang yang jahil dan kasar. Seorang da’ie yang memiliki ilmu dan iman memang tidak sama dengan orang yang tidak memiliki keduanya.

Sikap seperti ini juga dimiliki oleh Rasulullah saw dan diajarkannya kepada sahabatnya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan seperti berikut:
Pada suatu hari, datanglah seorang arab badwi kepada Rasulullah saw untuk meminta sesuatu. Baginda memberi apa yang dimintanya sambil bertanya: “ Bukankah aku telah berbuat baik kepadamu?” Orang tersebut menjawab: “ Tidak! Engkau tidak berbuat baik.” Mendengar jawaban tersebut, kaum muslimin yang hadir bangkit hendak memukulinya. Tetapi mereka segera dicegah oleh Rasulullah saw.

Beliau kemudian berdiri, kemudian masuk ke dalam rumahnya, lalu memberi tambahan kepada orang badwi tersebut seraya berkata: “Bukankah aku telah berbuat baik kepadamu?” Orang badwi itu menyahut: “ Ya, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan anda sekeluarga”. Kepada orang badwi tersebut Rasulullah berkata: “ Engkau tadi telah mengucapkan perbuatan yang membuat para sahabatku merasa tersinggung.Jika engkau sudi, ucapkanlah kembali apa yang engkau katakan kepadaku sekarang ini di hadapan mereka, agar kejengkelan mereka kepada dirimu lenyap dari dadanya.”

Keesokan harinya orang tersebut datang lagi. Kepada para sahabat baginda berkata, ”Orang arab badwi ini kelmarin berkata sebagaimana yang telah kalian dengar, kemudian kuberikan kepadanya, dan sekarang ia merasa puas, bukankah demikian hai Arab badwi? “ Orang arab badwi tersebut menyahut: “Ya benar,mudah-mudahan Allah membalas kebaikan anda sekeluarga.”

Setelah itu, Rasululah menambahkan: “Aku dan dia ibarat seorang yang mempunyai seekor unta yang lepas dan lari entah ke mana. Ramai orang yang mengejarnya, tetapi semakin dikejar, unta itu semakin jauh. Pemilik unta kemudian berteriak-teriak kepada orang-orang yang membantu mengejar untanya: “ Biarkan saja untaku itu! Aku dapat menjinakkan dia kerana aku lebih mengenalnya daripada kalian!” Ia lalu mendekati untanya, diambilnya rerumputan dari tanah dan dihulurkannya sehingga unta itu kembali.

“Jika kelmarin kalian kubiarkan bertindak terhadap orang itu kerana ia mengucapkan perkataan yang tidak enak didengar, tentu Arab Badwi itu kalian bunuh, dia tentu masuk neraka…”

Kesabaran Rasulullah saw membuahkan banyak hasil. Begitu ramai orang kafir yang memeluk Islam lantaran menyaksikan kesabaran baginda. Banyak pula pertengkaran dan pertumpahan darah yang dapat dihindari. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah saw dalam salah satu khutbahnya berkata,
“ Di kalangan manusia terdapat orang-orang yang tidak cepat marah dan cepat kembali tenang. Ada yang tidak cepat marah dan tidak cepat kembali tenang. Masing-masing berlainan. Ada juga diantara mereka yang tidak cepat kembali tenang dan cepat marah. Yang terbaik di antara mereka adalah yang tidak cepat marah dan cepat kembali tenang. Dan yang terburuk di antara mereka adalah yang cepat marah dan tidak cepat kembali tenang” (Hadits Riwayat At Tirmudzi).

Kesabaran sangat diperlukan oleh para da’ie. Apabila seorang da’ie tidak memiliki kesabaran, ia mudah terjebak pada tindakan emosional seperti memaki, mengumpat, mengutuk bahkan terlibat pertengkaran dengan orang lain. Semua itu justeru akan menimbulkan kesan negatif terhadap orang yang didakwahinya serta terhadap dakwah secara keseluruhan. Perilaku seperti ini sangat dibenci oleh Rasulullah saw. Baginda pernah menegur seorang yang memaki-maki angin hanya kerana angin bertiup sangat kencang sehingga membuat baju orang tersebut tersingkap. “ Janganlah engkau memaki-maki angin. Ia hanya menuruti perintah Allah. Orang yang memaki-maki sesuatu bukan pada tempatnya, maka caci makinya akan kembali kepada dirinya.”(At Tirmudzi). Dalam hadits yang lain, baginda mengingatkan,” Mengumpat seorang muslim adalah perbuatan durhaka, dan membunuh seorang muslim adalah perbuatan kufur.” (Hadits riwayat Bukhari.)

Memaafkan kesalahan atau perilaku kasar seseorang juga merupakan akhlak seorang da’ie yang utama. Ubadah bin Ash Shamit meriwayatkan sebuah hadits, bahawa Rasulullah aaw bersabda:
“Mahukah kalian kuberitahu tentang sesuatu yang dipergunakan Allah untuk memperkukuh bangunan dan meninggikan darjat?” Para sahabat menjawab: “Mahu, ya Rasulullah!” Baginda menjelaskan: “Hendaklah engkau sabar menghadapi gangguan orang bodoh, memaafkan orang yang berbuat zalim kepada dirimu, memberi kepada orang yang tidak mahu memberi kepadamu, dan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskannya denganmu.” (At Thabrani)

Sifat seperti ini juga dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah saw, termasuk oleh Umar bin Khattab yang terkenal kerana sifatnya yang keras. Ibnu Abbas meriwayatkan seperti berikut:
Pada suatu hari Uyaynah bin Hishn datang kepada keponakannya yang bernama Al Hurr bin Qeis. Al Hurr adalah seorang yang dekat sekali dengan Umar bin Khattab. Ketika itu, Umar sedang berkumpul dengan para penghafal al Qur’an.

Kepada Al Hurr, Uyaynah minta diizinkan masuk untuk bertemu dengan Umar. Setelah diizinkan masuk, tiba-tiba Uyaynah berkata kepada Umar: “Hai Ibnul Khattab, demi Allah, engkau tidakmemberi apa-apa kepada kami dan memerintah secara tidak adil.” Umar bin Khattab merasa sangat marah mendengar perkataan Uyaynah dan hampir saja memukulnya. Kerana Uyaynah berkata tanpa alasan yang benar. Saat itu, Al Hurr segera berkata: “ Ya Amirul Mu’minin, ingatlah bahawa Allah telah mewahyukan kepada Rasul Nya: ‘Berikanlah maaf, suruhlah orang berbuat kebajikan dan jangan hiraukan orang-orang bodoh,’ dan Uyaynah itu orang bodoh!”

“ Demi Allah!,” kata Ibnu Abbas, “ Ketika ayat suci tersebut disebut oleh Al Hurr, Khalifah Umar tidak jadi memukul Uyaynah. Ia sepenuhnya tunduk kepada Allah.” (Al Bukhari.)
Kisah Umar dengan Uyaynah tersebut menunjukkan bahawa dalam kehidupan sehari-hari kita akan menjumpai orang yang memiliki sifat seperti Uyaynah. Terhadap orang seperti ini, cara terbaik menghadapinya adalah dengan memaafkan dan tidak meladeninya. Bertengkar dan memperturutkan emosi dalam menghadapi orang seperti ini hanya akan menghabiskan waktu dan energi.

Abu Dzarr Al Ghifari juga pernah mengalami peristiwa dengan seorang budaknya. Suatu hari, budak Abu Dzarr datang sambil membawa seekor domba miliknya yang salah satu kakinya patah. Abu Dzarr bertanya, “ Siapa yang mematahkan kakinya?”

Budaknya menjawab, “ Aku sengaja melakukannya, agar Tuan marah lalu memukulku, dengan begitu Tuan akan berdosa.”

Abu Dzarr berkata,” Aku sama sekali tidak akan marah seperti yang kamu inginkan.” Lalu Abu Dzarr membebaskan budak itu.

Rasulullah saw bahkan memaafkan Abdullah bin Ubay yang telah menyakitinya dengan menyebarkan fitnah berisi tuduhan keji kepada Aisyah. Ketika Abdullah meninggal dunia, anak lelakinya menghadap Rasulullah dan meminta baginda agar memaafkan ayahnya. Permintaan tersebut dikabulkan. Rasulullah juga mengabulkan permintaannya untuk membungkus jenazah ayahnya dengan jubah Rasulullah. Bahkan, Rasulullah saw berdiri untuk memohonkan ampun baginya, meskipun kemudian ditolak oleh Allah swt seperti yang dirakamkan dalam Al Quran:
”Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. yang demikian itu adalah kerana mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. (At Taubah: 80).

Wallahua’lam.
Mohd Razali Maarof
Ketua Biro Latihan
HALUAN Pusat