1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Ikuti HALUAN di:

FacebookTwitterYoutubeLinkedinFlickr
Borang Relawan HALUAN
 1. HALUAN berbakti kepada masyarakat dengan bersandarkan kepada komitmen serta jatidiri ahli-ahli dan para sukarelawannya. Sukarelawan-sukarelawan itu perlulah ikhlas dalam mengorbankan keselesaan, masa dan wang ringgit serta berkongsi apa jua bentuk tenaga, kepakaran dan pengalaman, tanpa mengharapkan balasan atau penghargaan dari mana-mana pihak.

  Individu yang berminat boleh menjadi sukarelawannya. Sebagai seorang sukarelawan yang mewakili HALUAN dalam mana-mana projek kemasyarakatan atau misi bantuan, beliau hendaklah sentiasa :
  • memahami dan memikul sepenuhnya misi dan visi HALUAN;
  • mengamal akhlak universal Islam dan mematuhi semua undang-undang setempat, berpegang kepada Kod Etika HALUAN dan mana-mana badan yang berkenaan, dan menghormati adab-adab setempat dan prinsip kemanusiaan sejagat;
  • bertanggungjawab penuh terhadap HALUAN, para penyumbang yang meletakkan amanah dan harapan melalui sumbangan mereka, majikan, rakan sepasukan, dan lebih-lebih lagi mereka yang menerima bantuan atau khidmat;
  • menjalankan aktiviti kesukarelawanan dengan penuh keikhlasan, kasih sayang, profesional, teliti dan peduli;
  • menjaga kesihatan dan keselamatan diri dan juga stamina fizikal dan mental; dan
  • mempertingkat kemahiran diri melalui pelbagai kursus dan latihan berkaitan.


 2. Maklumat Peribadi
 3. Nama Penuh(*)
  Sila isikan nama penuh anda.
 4. No Kad Pengenalan
  Invalid Input
 5. Jantina(*)


 6. No Telefon
  Invalid Input
 7. Pekerjaan
  Invalid Input
 8. Latarbelakang Pendidikan

 9. Emel(*)
  Pastikan alamat emel anda betul.
 10. Alamat Surat-menyurat
  Invalid Input
 11. Nota
  Invalid Input


 12. Pengesahan
 13. Saya mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Saya juga faham bahawa HALUAN berhak untuk menerima atau menolak permohonan saya ini.
 14. Sila masukkan kod ini
  Sila masukkan kod ini   RefreshKod tidak tepat

 15.